OHSAS 18001:2008

OHSAS 18001 – Managementul Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale

Occupational Health and Safety Management Systems este cel mai nou şi semnificativ standard internaţional al managementului sănătăţii şi securităţii muncii. El a fost dezvoltat de către BSI(British Standards Institute) împreună cu un număr mare de organisme internaţionale, din standardul BS 8800, ca răspuns la cererea din ce în ce mai mare a clienţilor pentru un standard internaţional de management al sănătăţii şi securităţii muncii conform căruia propriul sistem de management să poată fi auditat şi certificat.

Deşi singurul standard de management al siguranţei şi securităţii ocupaţionale care poate fi certificat este OHSAS 18001 acesta a fost dezvoltat împreună cu OHSAS 18002 care cuprinde practic liniile directoare pentru implementarea OHSAS 18001.

Compatibilitatea cu ISO 9001 şi ISO 14001

Standardul OHSAS 18001 este compus din 17 elemente, sub formă de clauze în standard, organizate în cinci mari grupe clar delimitate:

 • Politica managementului sănătăţii şi siguranţei;
 • Planificare, implementare şi funcţionare;
 • Verificare şi acţiuni corective;
 • Analiza efectuată de management;
 • Îmbunătăţire continuă.

Aceste elemente au fost dezvoltate astfel încât să poată fi imparţial auditate şi să fie similare elementelor celorlalte standarde de management şi anume ISO 14001 management al mediului şi ISO 9001 management al calităţii.

Ce beneficii aduce OHSAS 18001 afacerii dumneavoastră

Beneficiile aduse afacerii dumneavoastră prin implementarea şi certificarea standardului OHSAS 18001 sunt multiple iar o parte dintre ele vor fi prezentate mai jos. Cel mai semnificativ este îmbunătăţirea tangibilă şi demonstrabilă a sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale la care se adaugă nivel ridicat de control în ceea ce priveşte conformitatea cu legislaţia în vigoare. Alte beneficii ale implementării şi certificării OHSAS 18001:

 • Stabilirea şi îmbunătăţirea continuă a unui sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale care ajuta la identificarea, controlarea şi reducerea riscurilor asociate locului de muncă, activităţilor şi produselor/serviciilor organizaţiei dumneavoastră
 • Asigurarea conformităţii cu politica sistemului de management al siguranţei şi securităţii ocupaţionale şi demonstarea acestei conformităţi clienţilor şi partenerilor
 • Munca sistematică pentru a atinge o îmbunătăţire continuă a sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi pentru a preveni producerea de accidente şi incidente
 • Conformitatea cu legislaţia în vigoare
 • Eficienţa şi reducerea costurilor
 • O mai bună imagine publică şi în relaţie cu comunitatea
 • Deschiderea spre noi pieţe de afaceri
 • Obţinerea recunoaşterii şi siguranţei pentru clienţii şi partenerii dumneavoastră

Cui îi este adresat OHSAS 1800?

Standardul OHSAS 18001 este adresat oricărui tip de organizaţie ce îşi doreşte:

 • Stabilirea şi îmbunătăţirea permanentă a sistemului de sănătate şi securitate organizaţională prin identificarea, controlarea şi reducerea riscurilor de la locul de muncă
 • Atingerea de performanţe
 • Îmbunătăţirea la capitolul sănătate şi securitate prin muncă sistematică
 • Reducerea accidentelor de orice natură
 • Să se asigure de conformitatea cu politica declarată OHSAS 18001 şi în acelaşi timp să demonstreze celorlalţi această conformitate
 • Să obţină certificarea sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform standardului OHSAS 18001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>