ISO 14001:2004

ISO 14001 – Standardul de management al mediului

Standardul ISO 14001 – Norma care se asigură că impactul activităţilor dumneavoastră asupra mediul înconjurător sunt controlate şi pe cât posibil diminuate.

Preocuparea tot mai accentuată pentru protecţia mediului înconjurător este o consecinţă a dezvoltării economice susţinute din ultimii ani, a conştientizării importanţei protejării mediului în care trăim, atât pentru noi cât şi pentru generaţiile viitoare.

Scopul ISO 14001

Scopul declarat al standardului ISO 14001 este de a susţine protecţia mediului şi de a preveni poluarea printr-un management sistematic de mediu cu privire la zonele şi activităţile care au un impact asupra acestuia.

Standardul ISO 14001 îşi propune să ofere organizaţiilor toate elementele necesare construirii şi implementării efective a unui sistem de management de mediu.

El este aplicabil oricărei organizaţii care doreşte implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea unui sistem de management de mediu indiferent de tipul şi mărimea acesteia.

Standardul ISO 14001 furnizează un instrument de lucru care permite organizaţiei să atingă şi să controleze sistematic nivelul de performanţă pe care şi l-a fixat.

Standardul ISO 14001 defineşte ce trebuie să facem pentru un mai bun management de mediu care să ne propulseze în topul organizaţiilor care iau parte activă la protecţia mediului înconjurător îmbunătăţind totodată imaginea companiei noastre.

Caracteristici ale standardului ISO 14001

Standardul ISO 14001 are următoarele caracteristici de bază:

 • Este un standard generic fiind aplicabil oricărei organizaţii.
 • Este un standard proactiv practicând o abordare anticipativă, preventivă
 • Este un standard continuu implicând implementarea iar apoi şi o îmbunătăţire continuă.
 • Este un standard sistematic, bazat pe metode şi proceduri documentate.

Sistemele de management de mediu conforme cu standardul ISO 14001 au o abordare sistemică, dinamică, pe principiul îmbunătăţirii continue. Ele presupun în primul rând identificarea cauzelor, intervenţia asupra acestora astfel încât efectele negative asupra mediului să fie stopate sau cel puţin diminuate. Atât managementul calităţii conform standardului ISO 9001 cât şi managementul mediului conform standardului ISO 14001 sunt structurate pe conceptul evolutiv al îmbunătăţirii continue bazat pe ciclul PDCA (Plan – Do – Check – Act) al lui Deming.

Beneficii ale implementării unui sistem de management al mediului conform ISO 14001:

 • Îmbunătăţirea performanţei de mediu prin intermediul organizaţiei.
 • Integrarea uşoară într-un sistem de management al calităţii.
 • Siguranţa legală ca urmare a observării sistemice a legislaţiei de mediu în vigoare.
 • Creşterea implicării angajaţilor, a motivaţiei şi angajamentului.
 • Economie de costuri printr-o gândire şi acţiune sistemică şi proactivă.
 • Creşterea încrederii clienţilor, a agenţiilor guvernamentale şi a asiguratorilor.
 • Participarea activă la minimalizarea flagelului poluării

Resurse adiţionale cu privire la standardul ISO 14000:

Standardul ISO 14001 – O poziţie etică

Raţiunile care au stat la baza creerii acestui tip de standard sunt extrem de complexe, depăşind cadrul pur economic pentru a pătrunde într-o sferă etică a dezbaterilor care incită spiritul majorităţii populaţiei de pe glob şi anume aceea a tipului de planetă pe care îl lăsăm moştenire urmaşilor noştrii, generaţiilor viitoare.

Sunt vizibile şi îngrijorătoare, modificările atmosferice afectând arii uriaşe pe glob, încât căutarea cât mai rapidă a unor soluţii este un imperativ.

O soluţie propusă şi adoptată la nivel internaţional vizează “buna desfăşurare în raport cu mediul înconjurător” a activităţiilor economice de orice tip.

Standardul ISO 14001 – O preocupare mai veche- Un rezultat mai nou

Ideea existenţei unui sistem de management de mediu nu este nouă. Ea a fost conturată cu mult timp în urmă, când industria şi-a creat un mod propriu de a gestiona problemele de mediu cu care se confruntă.

Există o serie de sisteme tradiţionale de management de mediu şi în ziua de astăzi, dar acestea au o mare deficienţă: nu sunt recunoscute nici intern şi cu atât mai puţin pe plan extern dintr-un motiv foarte simplu -nu sunt fundamentate pe un standard sau pe un regulament recunoscut pe plan mondial sau european. Consecutiv ele nu sunt auditabile din exterior, nu garantează performanţa şi nici nu creează o imagine pozitivă pentru compania dumneavoastră.

În consecinţă au apărut mai multe sisteme de management al mediului, primul şi cel mai important dintre ele derivând dintr-un standard britanic-BS 7750. Acest standard a fost înlocuit în anul 1996 cu standardul ISO 14001 care a devenit standardul fundamental pentru sistemele de management de mediu, el fiind recunoscut la nivel global ca singurul standard de referinţă pentru certificarea sistemelor de management de mediu.

Legislativ standardul ISO 14001 se alinează perfect legislaţiei europene în vigoare pe probleme de mediu, scopul lui principal este însă mai mult decât o conformare la nivel de teorie cât atingerea şi demonstrarea practică a unor performanţe de mediu foarte ridicate prin monitorizarea continuă a consecinţelor propriilor activităţi, servicii şi produse asupra mediului înconjurător.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>