ISO 22000:2005

ISO 22000 – Sistemul de management al siguranţei alimentare

Este deja o realitate, preocuparea stringentă manifestată de consumatori privind calitatea, igiena şi siguranţa produselor pe care le comercializează. Motivele de preocupare şi chiar de îngrijorare sunt justificate în contextul în care vorbim de lanţuri de distribuţie şi comercializare întinse pe kilometrii întregi pe glob.

Asigurarea siguranţei şi calităţii produselor alimentare este condiţia obligatorie pentru supravieţuirea companiilor şi a producătorilor pe piaţa, determinând în acelaşi timp o creştere semnificativă a competitivităţii în raport cu ceilalţi concurenţi.

ISO 22000 (Food Safety Management System) este standardul fundamental pentru managementul siguranţei alimentare. El permite fiecărei organizaţii implicate direct sau indirect în lanţul alimentar identificarea tuturor riscurilor precum şi controlarea şi înlăturarea lor într-un mod eficient.

ISO 22000 schimbă abordarea organizaţiei dumneavoastră de la o testare retroactivă a calităţii şi riscurilor la un mod preventiv de a gândi şi acţiona, lucru extrem de eficient în condiţiile în care orice organizaţie care face parte din lanţul alimentar trebuie să facă faţă unor dure cerinţe din partea legislaţiei şi a consumatorilor.

Prin integrarea normelor HACCP, cu care organizaţiile din cadrul lanţului alimentar erau familiare, şi printr-o dezvoltare a standardului sub o formă care să fie armonizată şi compatibilă cu standardul de management al calităţii ISO 9001, standardul ISO 22000 nu a produs un dezechilibru pentru sistemul alimentar, el fiind o modalitate pentru organizaţii de a avea un sistem de management al siguranţei produsului alimentar universal recunoscut putând demonstra calitatea, siguranţa şi abilitatea de a preîntâmpina pericolul şi de a-l elimina.

De ce ISO 22000?

Companiile şi clienţii caută organizaţii de încredere care fac parte din lanţul alimentar, capabile să le satisfacă cererile. Companiile îşi pot câştiga această încredere prin abilitatea de a demonstra că pot oferi produse de calitate, sigure, un fapt dovedit şi prin implementarea unui sistem de management al siguranţei produsului alimentar eficient, riguros, orientat asupra tuturor proceselor, activităţilor cuprinse în cadrul lanţului alimentar.

Standardul ISO 22000 unanim recunoscut pe plan mondial asigură implementarea celor mai bune practici şi comunică acest lucru companiilor şi segmentului de consumatori ţintă.

Cui îi este adresat ISO 22000?

ISO 22000 este primul standard care poate fi folosit de către toti cei care fac parte din lanţul alimentar de la producător la consumator, el poate fi folosit de către oricine este un potenţial “călcâi al lui Ahile” ce poate compromite întreg lanţul alimentar. Aceasta include şi furnizorii de servicii şi produse non alimentare precum curăţătoriile, producătorii de echipamente, companiile de transport şi producătorii de ambalaje care deşi nu sunt implicate în mod direct în producţia de alimente pot afecta igiena şi siguranţa produselor. ISO 22000 este potrivit pentru fiecare companie fie ea mică, medie sau mare, fie ea o brutărie cu zece angajaţi, o companie de ambalaje, un producător internaţional de alimente sau supermarket.

Ce beneficii aduce standardul ISO 22000 afacerii dumneavoastră:

 • O îmbunătăţire tangibilă şi demonstrabilă a performanţelor în ceea ce priveşte siguranţa produselor alimentare.
 • Identificarea riscurilor actuale pentru compania dumneavoastră şi pentru consumatori.
 • Crearea unei unelte extrem de eficiente pentru îmbunătăţirea performanţei în ceea ce priveşte siguranţa produselor alimentare şi posibilitatea de a monitoriza şi măsura efectiv performanţa.
 • Creşterea încrederii clienţilor pentru produsele dumneavoastră.
 • O mult mai bună conformitate cu cerinţele legale.
 • Recunoaşterea calităţii şi siguranţei produselor dumneavoastră în lanţul alimentar global.
 • Uşurinţa de a putea integra standardul ISO 22000 cu celelalte standarde de management ISO 9001 şi ISO 14001.
 • Economie de timp şi bani.
 • În momentul de faţă multe organizaţii au nevoie de diferite standarde de siguranţă a produsului alimentar dar prin implementarea ISO 22000 care reprezintă unealta ce armonizează toate standardele bazate pe metoda HACCP veţi economisi timp şi bani.

METODA HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points)

Metodologia HACCP reprezintă o abordare structurală şi preventivă a siguranţei alimentare care optimizează eforturile depuse pentru a asigura consumatorului produse alimentare sănătoase şi sigure.

Managementul riscurilor este un pas fundamental pentru stabilirea unui cadru de lucru în analiza riscurilor. În acest sens metoda HACCP este unealta ideală pentru prevenirea şi controlul riscurilor aceasta fiind special creată pentru sectorul alimentar de către Codex Alimentarius Comission.

Activităţile pentru controlul riscurilor sunt:

 • evaluarea riscurilor
 • evaluarea opţiunilor managementului riscurilor
 • implementarea deciziilor de management
 • monitorizarea riscurilor

Obiectivul HACCP este acela de a garanta siguranţa produselor alimentare prin identificare şi management al riscurilor şi nu prin controlul retroactiv al calităţii, care a demonstrat o eficienţă scăzută. Cu alte cuvinte metoda HACCP în contextul lanţului alimentar poate fi privită ca:

 • Corectivă: prin implementarea unui sistem HACCP organizaţiile ce fac parte din lanţul alimentar pot fi sigure că vor îndeplini obiectivele stabilite de către comisia Codex sau de către legislaţia naţională.
 • Preventivă: prin analiza punctelor critice identificând aceste puncte critice care sunt controlate astfel încât să se elimine orice risc care poate reprezenta un potenţial pericol pentru consumatori.

BENEFICII ALE UTILIZĂRII METODEI HACCP

 • Conferă încredere consumatorilor demonstrând acestora că produsele alimentare sunt realizate printr-un proces sigur;
 • Dovedeşte că s-au luat toate măsurile pentru a garanta produse sigure şi igienice;
 • Conferă credibilitate în faţa clienţilor, fie pe plan local fie pe plan internaţional;
 • Se reduce numărul auditurilor din partea clienţilor, realizându-se atât o economie de timp cât şi de bani;
 • Reduce risipa în producţie şi elimină produsele neconforme;
 • Vă asigură o relaţie impecabilă cu autorităţile din domeniul alimentar şi conformitatea cu legislaţia în vigoare;
 • Eficienţa prin care se asigură o creştere considerabilă

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>