Evaluari de Riscuri

Odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana si, odata cu alinierea tarii noastre la legislatia Uniunii, obligatiile angajatorilor in ceea ce priveste sanatatea si securitatea la locul de munca au devenit mai stricte si imposibil de ocolit.
Evaluarea riscurilor la locul de munca se inscrie in cadrul responsabilitatilor angajatorului, care are obligatia generala, stipulata prin lege, de a asigura securitatea si de a proteja sanatatea angajatilor sai.

Aceasta implica actiuni de identificare si de clasificare a riscurilor, precum si implementarea actiunilor de prevenire. Astfel, evaluarea riscurilor la locul de munca, planul de prevenire si protectie, in afara faptului ca raspunde unei cerinte de reglementare care a fost recent intarita in cadrul Normelor Generale de Protectie a Muncii, constituie una dintre principalele parghii de progres din cadrul companiei dumneavoastra.

OBLIGATIILE ANGAJATORILOR CONFORM LEGISLATIEI ROMANE PENTRU SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA (SSM)

 1. Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
 2. Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
 3. Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru;
 4. Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
 5. Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;
 6. Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratoriilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 7. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre luctatori a informatiilor primite;
 8. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
 9. Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si Imminent si asigurarea ca lucratorii si fie instruiti pentru aplicarea lui;
 10. Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific
 11. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
 12. Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
 13. Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
 14. Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
 15. Monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in cadrul locului de munca;
 16. Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizate, semnalizare de urgenta precum si a sistemelor de siguranta;
 17. Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
 18. Intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de Hotararile Guvernului emise in temeiul alin. (1) lit b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare sau mobile;
 19. Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si daca este necesar ,incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
 20. Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
 21. Urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de catre Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006;
 22. Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 319/2006;
 23. Intocmirea evidentelor conform competenlelor prevazute la art. 108-177 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 319/2006;
 24. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de Lucratorii din intreprindere si/sau unitate, in conformitate cu prevederile articolului 12 alin. (1) lit. d) din Legea 319/2006;
 25. Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor decontrol si al cercetarii evenimentelor;
 26. Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
 27. Colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori. in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;
 28. Urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;
 29. Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 30. Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatorii straini;
 31. Intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>